CENÍK SLUŽEB

ZNALECKÉ POSUDKY - cena dohodou podle rozsahu práce, typu posudku, typu metody. Oceňujeme všechny druhy firem i OSVČ. Pro cenovou nabídku mě prosím kontaktujte telefonicky nebo mailem. Cena je dohodnutá předem a je konečná, včetně všech nákladů znalce. Pro účel dědického řízení poskytujeme slevu.

ANALÝZY - (Oceňování podniků nebo oceňování podílů) v rozsahu znaleckého posudku (použití dvou na sobě nezávislých metod) nebo ve zkráceném rozsahu (použití pouze výnosové nebo jiné metody) - pokud Vám stačí finanční analýza - ocenění společnosti (posudek bez razítka znalce) pohybuje se cena této analýzy na cca 50-60% ceny znaleckého posudku, při zkrácené verzi pak na úrovni 30-40% ceny znaleckého posudku. Oceňuji všechny druhy firem včetně OSVČ.

FINANČNÍ ANALÝZY - cena dohodou dle typu analýzy, rozsahu požadované práce (lze dohodnout množstevní slevy).

PRODEJ FIREM - Zdarma Vám zkonzultujeme připravenost firmy na prodej, možnosti prodeje a aktuální tržní podmínky. Provize z prodeje firmy je závislá na celkové hodnotě uskutečněného obchodu a orientačně se pohybuje na úrovni 2-6% z hodnoty transakce. Od celkové provize jsou pak odpočítány veškeré vyúčované zálohy, poplatky za analýzy, vyhotovení informačního memoranda...

PŘÍPRAVA FIRMY K PRODEJI - Cena dohodou, hodinová sazba, slevy na analýzy.

NÁKUP FIREM - cena dohodou - paušálem.

INVESTIČNÍ TIPY - cena dohodou - sleva při dlouhodobé spolupráci, množstevní sleva.

SPRÁVA PORTFOLIA - provize ze zisku dosaženého nad výnos státních dluhopisů, provize je závislá na velikosti spravovaného portfolia.

EKONOMICKÉ KONZULTACE - hodinová sazba od 600 Kč/hod., lze dohodnout množstevní slevu.

 
 

aktualizace 2010