MAKLÉŘSKÁ LICENCE A PRAXE

Tomáš Krpata - finanční a investiční analytik

Jsem držitelem Osvědčení o vykonání makléřské zkoušky ze dne 21.11.1996, pořadové číslo 4626 vydaného Ministerstvem financí ČR v Praze.

Rozhodnutím Ministerstva financí ČR ze dne 28.11.1996 pod č.j.102/80 294/96 mě byla povolena činnost makléře.

Investice do tuzemských akcií na vlastní nebo cizí účet vykonávám od roku 1993. Od roku 2005 investuji do akcií obchodovaných na NYSE, AMEX, NASDAQ, DEUTSCHE BORSE.

Finanční analýzou a oceňováním firem se zabývám od roku 1993.

Znalecké posudky z oboru ekonomie vyhotovujeme s Ing. Antonínem Smrčkem od roku 2005.

Od roku 2009 vyhotovuji analýzy na komodity - specializace ropa, stříbro, měď, v menší míře pak zlato, hliník, nikl, zinek, molybden, zemní plyn.Ing. Antonín Smrček - znalec v oboru ekonomie

Znalecké posudky z oboru ekonomie vyhotovuji od roku 2005.

 
 

aktualizace 2012