PRODEJ FIREM A PODÍLŮ, NÁKUP FIREM A PODÍLŮ, PŘÍPRAVA FIREM K PRODEJI

Zabýváme se poradenstvím při prodeji firem nebo nákupu firem s podnikatelskou minulostí (podnikatelská minulost více jak 5 let). Nové firmy bez podnikatelské minulosti neprodáváme.

Všem majitelům malých až středně velkých společností nabízíme profesionální pomoc při přípravě firmy k prodeji a s prodejem firmy (podílu). Všem investorům pak naopak nabízíme profesionální pomoc s nákupem firmy (podílu).

Pomůžeme Vám s přípravou celé transakce, vyhotovíme Vám objektivní ocenění prodáváné či kupované společnosti, zmapujeme pro Vás veškerá rizika a budeme se účastnit vyjednávání o podmínkách celého obchodu. Dodržujeme profesionální kodex finančního poradce.EXIT Z FIRMY není jenom PRODEJ FIRMY

 • Exit z firmy nebo-li odchod by měl každý majitel plánovat s předstihem. Při plánování je nutné si nastavit priority a cíle. Exit nutně neznamená prodej. Z firmy je možné odejít také mezigeneračním převodem, manažerským odkupem, najmutím managementu, fúzí, refinancováním, prodejem částí aktiv a nebo likvidací.

  Mnoho majitelů nabídne svoji společnost k prodeji, aniž by zvážili další možnosti. Pak zjíšťují, že jejich firma má mnohem nižší hodnotu než se domnívali nebo dokonce, že je jejich firma neprodejná. Proto je nutné plánovat exit s předstihem a zvážit všechny možnosti. Pokud je totiž exit nutný (z různých důvodů), může být už příliš pozdě. Pokud chcete v této problematice poradit, neváhejte nás kontaktovat.


  PŘÍPRAVA FIREM K PRODEJI

 • Jako prvotní je nutné provést analýzu prodejnosti Vaší společnosti a v jakém stádiu připravenosti k prodeji se nachází. V případě kdy splňuje základní podmínky pro úspěšný prodej, je nutné dále provést kroky, které společnost pro investory zatraktivní. To znamená především vytvoření firemní strategie, posílení ekonomické stability, provedení nákladové restrukturalizace, provedení auditu všech právních dokumentů, nastavení zastupitelnosti... . Teprve po provedení výše popsaných kroků se výrazně zvýší pravděpodobnost úspěšného prodeje vaší firmy a pak lze konstatovat, že je vaše firma k prodeji připravená. Pokud chcete zanalyzovat prodejnost vaší firmy nebo chcete pomoci s přípravou firmy k prodeji, neváhejte nás kontaktovat.


  PRODEJ FIREM, PRODEJ PODÍLŮ

 • Chcete prodat svoji firmu nebo obchodní podíl? Obraťte se na nás. Zdarma Vám zkonzultujeme připravenost firmy na prodej, možnosti prodeje, aktuální tržní podmínky a navrhneme Vám strategii prodeje firmy, případně jiné řešení.
 • V současné době disponujeme širokou databází potencionálních investorů, což nám v některých případech umožňuje zkrátit dobu uskutečnění prodeje firmy nebo obchodního podílu na přijatelnou mez a dále minimalizovat náklady prodávajícího.

  Pokud nebude ze strany našich potencionálních investorů o prodávanou společnost nebo obchodní podíl zájem, navrhneme Vám marketingovou strategii prodeje (způsob nabídky, cenovou kalkulaci...), kterou po oboustranném odsouhlasení postupně uskutečníme.

  V případě dohody, pak pro zájemce o prodej firmy nebo obchodního podílu vyhotovíme veškeré analýzy a ocenění, teaser (upoutávku), informační memorandum a připravíme due diligence. Dále budeme prodejce zastupovat jako investiční analytici a poradci při všech jednáních, především pak při jednáních o ceně a podmínkách prodeje.

 • Jestliže prodáváte pouze minoritní nebo 50% podíl ostatním akcionářům nebo podílníkům, stanovíme hodnotu Vašeho podílu a pomůžeme Vám s jeho prodejem a s vyjednáním optimálních podmínek celého obchodu. V případě, že jsou cenové požadavky protistran různé, můžeme pak v této transakci fungovat jako dohadci ceny.
 • Mějte na paměti. Vlastnický podíl v soukromé společnosti je vysoce nelikvidní investice. Podle velmi optimistického scénáře budete moci provést úplný prodej neboli exit nejdříve za 8-12 měsíců od učinění rozhodnutí. Reálné je to tedy již zhruba za rok, ale také za tři a více let a to jen za předpokladu, že tržní podmínky zůstanou na dobré úrovni stejně jako stav vaší firmy. Dokud hodnotu své firmy nebo podílu nezjistíte v rámci transakce, jde čistě o teoretický údaj.

  Zajímavostí je to, že i když je pro majitele prodej firmy emotivní záležitostí, pak kupodivu podle statistik postrádá svůj podnik pouze malé procento bývalých majitelů a jen o něco větší procento by zvažovalo opětovný návrat do své bývalé společnosti. (zdroj: průzkum z Velké Británie 2006)

  Pokud máte zájem o zasílání nabídek prodávaných firem nebo obchodních podílů můžete se u nás zdarma zaregistrovat, stačí napsat mail s Vašimi požadavky.


  NÁKUP FIREM, NÁKUP PODÍLŮ

 • Kupujete firmu nebo obchodní podíl? Pak i Vám můžeme pomoci. I v tomto případě budeme na Vaší straně figurovat jako investiční poradci, kteří provedou nezávislé ocenění kupované společnosti nebo podílu a po důkladné analýze Vás upozorní na veškerá rizika spojená s obchodem. Dále se zúčastníme všech klíčových jednání o ceně a podmínkách obchodu.
 • V právních otázkách firmy nezastupujeme. Ve většině případů mají firmy nebo majitelé firem své právníky, kterým důvěřují. Jelikož právní poradce a investiční poradce jsou klíčovými osobami v celém obchodu, měl by k nim mít majitel společnosti maximální důvěru. V některých zemích je dokonce nutné, aby byli poradci na sobě nezávislí tak, aby maximálně chránili zájmy svého klienta.


  ČASTÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM FIRMY NEBO S NÁKUPEM FIRMY

  OTÁZKA: Mám plánovat s předstihem prodej firmy nebo prodej podílu?
  ODPOVĚĎ: Jednoznačně ano, váhání o prodeji je přirozené, nebezpečí však může skrývat odkládání. Načasování prodeje nemusí být zdaleka ideální. Někdy na prodej nemusíte být připraveni ani emocionálně. Nejlepším momentem pro plánování prodeje je paradoxně doba, kdy jej provést nemusíte. Pokud je prodej nutný, může být již příliš pozdě.

  OTÁZKA: Co potřebuji k prodeji firmy?
  ODPOVĚĎ: Pokud máte v pořádku své účetnictví a pokud máte v pořádku své smlouvy tak prakticky nic jiného. Musíte si ale uvědomit, že celý proces prodeje je více komplikovanější než například prodej nemovitosti. Investor potřebuje získat mnohem více informací a to například informace o trzích na kterých firma působí, o obchodním modelu a strategii, o zákaznících, o technologiích které firma využívá, o zaměstnancích, o konkurenčních výhodách...

  OTÁZKA: Co když mě osloví investor, že má o mou společnost zájem?
  ODPOVĚĎ: Můžete začít jednat, ale měli by jste zvážit několik rizik. Je nutné si uvědomit, že ne každá nabídka může být pro Vás výhodná. Také musíte počítat s tím, že příprava podkladů pro prodej Vám může zabrat několik měsíců a nemusíte mít čas na efektivní vedení Vaší firmy. A také je nutné počítat s rizikem, že i když máte potencionálního zájemce, tak nakonec nemusí k uzavření obchodu dojít a nebo k němu dojde za pro Vás nevýhodných podmínek.

  OTÁZKA: Jak dlouho trvá prodej firmy?
  ODPOVĚĎ: To je různé, může to být v řádu měsíců, ale i v řádu let. Vše záleží na připravenosti firmy k prodeji a také na dalších aspektech. U středně velkých firem je nutné počítat s průměrnou délkou prodeje 9-10 měsíců. U malých společností je tato délka výrazně delší.

  OTÁZKA: Jsou všechny nabízené firmy prodejné?
  ODPOVĚĎ: To bohužel nejsou, kupci kladou především důraz na ziskovost, na jasně definovaný výrobní program nebo postavení na trhu, zastupitelnost klíčových zaměstnanců... . Z toho tedy vyplývá, že velká část firem je neprodejných nebo je prodejných výrazně pod cenou. U majitelů firem se také výrazně podceňuje příprava celého procesu. Pokud by byly firmy lépe připraveny na prodej, pak by mohlo být procento úspěšných prodejů vyšší.

  OTÁZKA: Je nutné předem připravit firmu na prodej?
  ODPOVĚĎ: Ano, firma by měla být k prodeji připravená. Část firem k prodeji připravených vůbec není a pak se stává, že se tyto firmy prodávají několik let nebo se neprodají vůbec. S nepřipraveností k prodeji si však umíme poradit a po spolupráci s majitelem mu navrhneme optimální řešení.

  OTÁZKA: Potřebuji k prodeji firmy nebo podílu poradce?
  ODPOVĚĎ: Nutnost to není, ale je určitě dobré mít jak investičního poradce, tak i právního poradce. Prodej firmy zpravidla nebývá otázkou jednoho jednání, ale série jednání, od projednávání dohody o mlčenlivosti po vyjednání o term sheetu a poté smlouvy o koupi a prodeji. K neočekávaným jednáním může docházet i během celého procesu. Vyjednávání tedy patří ke klíčovým dovednostem, které je potřeba u jakékoliv transakce. Je až šokující o kolik peněz lidé přicházejí jen proto, že neznají nebo nepoužívají základní vyjednávací techniky.

  OTÁZKA: Existuje trh veřejně neobchodovatelných firem?
  ODPOVĚĎ: Žádný takový trh u nás neexistuje, dokonce nejsou ani žádné statistiky o těchto transakcí

  OTÁZKA: Jak je prodejný 50% obchodní podíl?
  ODPOVĚĎ: Velmi komplikovaně. Ze zákona se jedná o minoritní podíl. Rozhodně se při prodeji jedná o výrazné omezení.

  OTÁZKA: Co mám dělat v případě prodeje minoritního podílu, když mě kupující strana navrhuje nevýhodné podmínky?
  ODPOVĚĎ: Toto je velmi častý problém. I v tomto případě se lze na nás obrátit. Jsme schopni připravit varianty řešení a v některých případech se nám podařilo problém vyřešit.

  OTÁZKA: Musí mít prodejce při prodeji společnosti nebo obchodního podílu k dispozici znalecký posudek?
  ODPOVĚĎ: Pokud to nevyžaduje společenská smlouva, pak to není nutné a dokonce bych řekl, že je to zcela zbytečné. Při prodeji nemá posudek žádnou váhu. Prodej je věcí dohody dvou stran.

  OTÁZKA: Kolik mě bude stát prodej firmy, společnosti nebo obchodního podílu?
  ODPOVĚĎ: To je různé a závisí to na řadě faktorů, nemělo by to však orientačně v součtu všech nákladů překročit hranici 8% z prodejní ceny. U malých společností je pak procentní podíl mnohem vyšší jak u středně velkých a nebo velkých firem. U těchto firem se náklady za prodej včetně provizí poradců pohybují kolem 3-4%.

  OTÁZKA: Zastupujete také prodejce firmy při jednáních o prodeji?
  ODPOVĚĎ: Ano, samozřejmě zastupujeme. I našim zájmem je dojednání co možná nejlepších podmínek pro prodávajícího. V některých případech se ale nemusí jednat o dosažení nejlepší ceny, bereme obchod komplexně, tedy záleží na všech podmínkách. Je také nutné poznamenat, že majitelé firem do obchodu mnohdy vnášejí své emoce, což samozřejmě nahrává protistraně.

  OTÁZKA: Co je "due diligence"?
  ODPOVĚĎ: Je to hloubková prověrka firmy kupujícím. I tuto prověrku jsme schopni připravit. Prodejci však musí počítat s maximální otevřeností.

  OTÁZKA: Kdy je obchod definitivně uzavřen?
  ODPOVĚĎ: Na to je jednoduchá odpověď. Až když má prodejce peníze na svém bankovním účtě. Do té doby se může stát mnoho nepředvídatelných věcí, které mohou celou transakci zrušit.

  V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám je zodpovíme.


  AKTUÁLNÍ POPTÁVKA PO FIRMÁCH

 • Nabízíme zprostředkování prodeje firem nebo podílů. Pro velkého tuzemského investora hledáme firmy z celé České republiky nebo Slovenska s obratem nad 30 mil. Kč. Požadujeme majoritu, 100% vlastnictví není nutné. Oborové zařazení není důležité. Velikost transakce do 250 mil.Kč.
 • Pro tuzemského investora hledáme firmu (menší až středně velký podnik) z celé České republiky z oboru velkoobchod s hutním materiálem, velkoobchod s barevnými kovy nebo strojírenská výroba.
 • Pro zahraničního investora hledáme pivovar nebo minipivovar s výstavem nad 10 tis. hl.
 •  
   

  aktualizace 2015