Reference znaleckých posudků a finančních analýz

Máme zkušenosti s oceněním firem a podílů (a.s., s.r.o. i OSVČ) za účelem prodeje, nákupu, transformace, fúze, stanovení hodnoty protiplnění (Squeeze out), s oceněním firem a podílů pro účel dědického řízení nebo rozvodu, s oceněním pohledávek a zásob, s oceněním škod z podnikání, s oceněním výše nájemného, s oceněním know-how, s oceněním podnikatelských projektů, s rozkladem jiných posudků, štěpení společnosti - viz seznam referencí

Firmy a podíly, které jsme oceňovali, lze oborově zařadit do těchto sektorů: stavebnictví, strojírenství, hutnictví, maloobchod a velkoobchod, služby, developerská činnost, textilní průmysl, potravinářství, PC-software, reklama, autodoprava, energetika, zemědělství, elektrotechnika, cestování, pronájem nemovitostí, finanční služby, dřevovýroba, zdravotnictví, reality, stravování a ubytování, telekomunikace - viz seznam referencí

SEZNAM REFERENCÍ

 • TO SYSTEM s.r.o. - stanovení hodnoty projektu 2019
 • M & M Reality Invest s.r.o. - stanovení hodnoty 100% podílu 2019
 • PPS advokáti s.r.o. - odborné posouzení znaleckého posudku 2019
 • M & M Property Invest s.r.o. - stanovení hodnoty 100% podílu 2019
 • M & M Development Invest s.r.o. - stanovení hodnoty 100% podílu 2019
 • Král Jiří s.r.o. - stanovení hodnoty minoritního podílu 2019
 • Libor Čermák - ocenění OSVČ 2018
 • Conteg Industries s.r.o. - přeměna právní formy 2018
 • RN SOLUTIONS A.S. - aktualizace ceny dluhopisu 2018
 • Merkurius, a.s. - stanovení přiměřené hodnoty minoritního podílu 2018
 • EUROSPOJ, v.o.s. - přeměna právní formy 2018
 • MAPING v.o.s. - pžeměna právní formy 2018
 • Jan Piskač Facility s.r.o. - stanovení hodnoty firmy 2018
 • NORSUNDE a.s. - stanovení hodnoty firmy, stanovení hodnoty pohledávky 2018
 • Merkurius a.s. - analýza pro právníka, stanovení hodnoty podílu 2018
 • FISH-PRO s.r.o.- analýza pro právníka, stanovení hodnoty podílu 2018
 • Rastr elektro, s.r.o. - analýza pro právníka, stanovení hodnoty podílu 2018
 • MV Technik, s.r.o. - stanovení hodnoty 50% podílu, analýza 2018
 • VÚB a.s. - stanovení hodnoty 100% podílu 2018
 • RN Solutions a.s. - stanovení ceny dluhopisu 2017
 • AGRO Jeníšovice a.s. - ocenění akcií 2017
 • NAIKA a.s. - analýza 2017
 • ELTON hodinářská a.s. - ocenění minoritního podílu 2017
 • LATOP spol. s.r.o. - ocenění 50% podílu 2017
 • K-PROFIL a.s. - ocenění 100% podílu 2017
 • LIGNIS s.r.o. - ocenění 100% podílu 2017
 • LabMediaServis s.r.o. - finanční analýza 2017
 • Systémové bednění spol. s r.o. - finanční analýza 2017
 • Vodárek Transport s.r.o. - znalecký posudek právní přeměna 2017
 • Mgr. Pavel Novotný - znalecký posudek pro žalobu 2017 - Praha
 • AVONERRA Logistik a.s. - znalecký posudek, prodej podílu 2017
 • AKASPOL s.r.o. - právní přeměna 2017
 • IRISMED s.r.o. - štěpení společnosti 2016
 • S com s.r.o. - poradenství, konzultace
 • AGRODAT CZ a.s. - stanovení ceny minoritního podílu
 • Zemědělská a.s. Vysočina - stanovení ceny jedné akcie 2016
 • MUDr. Karel Konopka - znalecký posudek - ocenění zubní ordinace 2016
 • P.V.Service, spol. s r.o. - stanovení hodnoty 60% podílu 2016
 • RN Solutions a.s. - stanovení hodnoty nehmotného majetku 2016
 • F 100 spol. s.r.o. - ocenění 50% podílu 2016
 • Město Kraslice - ocenění 100% podílu Poliklinika Kraslice s.r.o. 2016
 • Novotný - Chlazení, s.r.o. - analýza, ocenění akvizice 2016
 • Hospital Catering Solution s.r.o. - znalecký posudek, ocenění 30% podílu 2016
 • DORA Gastro Slovakia a.s. - znalecký posudek, ocenění 30% podílu 2016
 • CONTI-RSC s.r.o. - znalecký posudek 2016
 • PROGRES I, s.r.o. - znalecký posudek 2016
 • CMC ONLINE s.r.o. - znalecký posudek 2016
 • Kablaně spol. s r.o. - určení hodnoty 15% a 12,5% podílu 2015
 • KERAMTECH s.r.o. - určení hodnoty 1/3 podílu, znalecký posudek 2015
 • HELICAR a.s. - určení hodnoty 100% podílu, znalecký posudek 2015
 • ALL IN LOGIS SK, s.r.o. - určení hodnoty 100% podílu, znalecký posudek 2015
 • ALL IN LOGIS s.r.o. - určení hodnoty 100% podílu, znalecký posudek 2015
 • HELICAR Slovakia, s.r.o. - určení hodnoty 100% podílu, znalecký posudek 2015
 • GEAR SERVICE s.r.o. - určení hodnoty 100% podílu, posudek 2015
 • VODÁREK LOGISTIK, a.s.- určení hodnoty 100% podílu, posudek 2015
 • VODÁREK TRANSPORT, s.r.o.- určení hodnoty 100% podílu, posudek 2015
 • AGRO JENÍŠOVICE, a.s.- určení přiměřené hodnoty akcie, posudek 2015
 • ÚVP Běchovice, a.s.- dražba akcií, znalecký posudek 2015
 • Milan Metelka, a.s. - vyčíslení ušlého zisku 2015, znalecký posudek
 • Vesa Velhartice, a.s. - stanovení hodnoty protiplnění 2015
 • G&W spol. s r.o. - ocenění 50% podílu - dědické řízení 2015
 • Jaroslav Vachovec - ocenění aktiv OSVČ 2015
 • VEMAS a.s.- stanovení hodnoty majoritního podílu 2015
 • BDM, spol. s r.o. Horní Čermná - stanovení 100% podílu 2015
 • KAVEMA s.r.o. - stanovení hodnoty minoritního podílu 2015
 • VIKA Kemeničná, a.s. - stanovení hodnoty protiplnění 2015
 • CAT CUT s.r.o. - stanovení hodnoty minoritního podílu 2014
 • ZEVAS, s.r.o. - stanovení hodnoty majetku společnosti, stanovení hodnoty minoritního podílu OHD Agro, a.s. 2014
 • VEGALL Pharma, s.r.o. - stanovení hodnoty produktové značky SARAPIS 2014
 • ARCA Chrast spol. s r.o. - projekt štepení společnosti - znalecký posudek 2014
 • DAVAZ spol. s r.o. - stanovení hodnoty společnosti 2014
 • CMC ONLINE s.r.o. - výpočet hodnoty společnosti výnosovou metodou - analýza 2014
 • AK Burian-Křivinka - stanovení hodnoty architektonické studie, licenčních poplatků a autorského práva - znalecký posudek 2014
 • MORAVIA Europe spol. s r.o. - stanovení hodnoty společnosti pro prodej 2014 - znalecký posudek
 • ALL IN LOGIS s.r.o. - stanovení hodnoty společnosti 2014 - znalecký posudek
 • SÁRY, s.r.o. - finanční analýza, stanovení hodnoty společnosti 2014
 • Stanovení hodnoty autorských práv na dílo Zdeňka Buriana - znalecký posudek 2013
 • Telematix Software, a.s. - stanovení výše újmy - znalecký posudek 2013
 • KAVEMA s.r.o.- stanovení hodnoty 33% podílu 2013
 • ÚVP Běchovice, a.s.- stanovení hodnoty akcie, stanovení hodnoty protiplnění - posudek 2013
 • PROVE TECH CZ, s.r.o. - ocenění firmy 2013
 • Concordia Invest, a.s. IF v likvidaci - stanovení hodnoty minoritního balíku akcií 2013
 • SG-GEOPROJEKT spol. s r.o. - stanovení hodnoty společnosti pro nákup 2013
 • ŘLP ČR, s.p. - stanovení nájemného 2013 - znalecký posudek
 • AMÁLIE s.r.o. - stanovení hodnoty 20% podílu 2013
 • CÉSAR s.r.o. - stanovení hodnoty 20% podílu 2013
 • Král Jiří, s.r.o. - stanovení hodnoty 1/3 podílu 2013
 • Jiří Vojáček - SKLOTECH - OSVČ, dědické řízení 2013
 • Experting spol. s r.o. - stanovení hodnoty podílu, dědické řizení 2013
 • Pivovar Černý Orel s r.o.- stanovení výše obvyklého nájemného 2013
 • IBZ spol. s r.o.- stanovení hodnoty podílu - dědické řízení 2013
 • TIS-CR s.r.o.- stanovení hodnoty majetku - odštěpení části podniku - posudek 2013
 • VÚB, a.s.- stanovení hodnoty akcie, stanovení hodnoty protiplnění - posudek 2013
 • Hotel Kraskov s r.o. - stanovení hodnoty firmy a 25% podílu 2013 - posudek
 • ARTE RYCHNOV spol. s r.o. - stanovení hodnoty firmy a 25% podílu 2012
 • Vít Štrupl - analýza pochybení obchodníka s c.p. a investičního zprostředkovatele, vyčíslení škody 2012
 • POGGENPOHL CZECH, s.r.o. - finanční analýza, finanční plán 2012
 • Autoskla Svatoň-Vaverka, v.o.s. - znalecký posudek, právní přeměna 2012
 • KTM commerc, s.r.o. - finanční analýza projektu stavby minipivovaru
 • Profesio plus s r.o. - Finanční analýza, příprava firmy k prodeji
 • Profesio s.r.o. - Finanční analýza, příprava firmy k prodeji
 • FLX, spol. s r.o. - stanovení hodnoty společnosti, dědické řízení 2012
 • Terop, spol. s.r.o. - stanovení hodnoty know-how pro prodej 2012, konzultace při prodeji části firmy
 • Ecoclimate Technology, s.r.o. - ocenění projektu - posudek 2012
 • PETR STEHNO - Este - prodej společnosti - posudek 2012
 • FARMA FRANTIŠKY s.r.o. - dědické řízení - posudek 2012
 • INTERDECOR PLUS s.r.o. - dědické řízení 2011, posudek
 • ALCU-TRADE spol. s r.o. (Slovensko) - stanovení hodnoty 50% podílu pro nákup 9/2011, analýza
 • TEROP, spol. s r.o. - stanovení hodnoty společnosti pro prodej 2011
 • Panatran, spol. s r.o. - dědické řízení 2011
 • SAM TRADE, a.s. - analýza společnosti, návrh restrukturalizace
 • SAM SHOES, s.r.o. - analýza společnosti, návrh restrukturalizace
 • ASLO s.r.o. - stanovení hodnoty firmy pro dědické řízení
 • AHORN CZ, s.r.o. - stanovení hodnoty minoritního podílu - analýza 2011
 • IGTT, a.s.- stanovení hodnoty akcie, stanovení hodnoty protiplnění - posudek 2011
 • Microfinance, a.s.- ocenění podílu - analýza 2011
 • UNIQSOL, a.s.- ocenění podílu - analýza 2011
 • MD Access, a.s.- ocenění podílu - analýza 2011
 • IZIP Slovakia, a.s.- ocenění podílu - analýza 2011
 • IZIP, a.s.- ocenění podílu - analýza 2011
 • WWW.KOTVA.CZ, a.s.- ocenění firmy - znalecký posudek 2011
 • TERMA TRAVEL CZ, s.r.o.- ocenění firmy - analýza 2011
 • DONG, s.r.o.- ocenění firmy a podílu - znalecký posudek 2011
 • ARCA Chrast, s.r.o.- ocenění firmy a podílu - znalecký posudek 2011
 • Dřevovýroba Otradov, s.r.o.- znalecký posudek 2011
 • PROFI Financial, s.r.o. - znalecký posudek, ocenění podílu 2010
 • AgPOL s.r.o. - finanční analýza, návrh úspor 2010
 • DORA Gastro a.s. - prodej části podniku - finanční analýza 2010
 • Ing. arch. F.Odstrčil - stanovení nájemného za pozemek - analýza 2010
 • Vesa Česká Bělá a.s. - stanovení tržní hodnoty jedné akcie - finanční analýza 2010
 • DBV-ITL, s.r.o.- ocenění podílu (dědické řízení) - znalecký posudek 2010
 • Romana Smékalová - ocenění OSVČ - znalecký posudek 2010
 • Cook Communications s.r.o. - ocenění podniku k 12/2009 - analýza
 • Communication Works, spol. s r.o. - ocenění podniku k 12/2009 - analýza
 • ROTEXIM a.s. - ocenění podniku k 12/2009 - analýza
 • Miroslav Lachman - OSVČ, znalecký posudek na prodej podniku
 • Fortius Development a.s. - ocenění pohledávek - znalecký posudek
 • Residence Zborovská, s.r.o. - ocenění pohledávek - znalecký posudek
 • ELEKTROMONT Matějka, s.r.o. - právní přeměna - znalecký posudek
 • ALMIO, s.r.o. - analýzy komodit, měn a globální ekonomiky - dlouhodobá spolupráce
 • Mlékárna Hlinsko, s.r.o. - stanovení škody z podnikání - znalecký posudek
 • Karel Kopsa - OSVČ, stanovení tržní hodnoty firmy - znalecký posudek
 • ŘLP ČR - určení výše nájemného znaleckým posudkem
 • Telicon Networks, s.r.o. - ocenění škody z podnikání k 8/09 - znalecký posudek
 • BMKco. s.r.o. - ocenění společnosti k 6/09 + finanční analýza
 • ROSTĚNICE, a.s. - ocenění společnosti za účelem snížení ZK - posudek
 • Celní úřad Olomouc - znalecký posudek pro dražbu
 • Slévárna Kuřim, a.s. - stanovení tržní hodnoty minoritního podílu - posudek
 • RR-Technik, spol. s r.o. - stanovení tržní hodnoty firmy k 31.12.2008 - analýza
 • BKP GROUP, a.s. - stanovení tržní hodnoty 20% podílu - posudek
 • BKP Slovakia, spol. s r.o. - analýza společnosti - součást posudku na BKP GROUP, a.s.
 • Vodní zdroje GLS Praha, a.s. - stanovení tržní hodnoty majoritního podílu - posudek
 • DEGAS s.r.o. - stanovení tržní hodnoty 50% podílu - analýza
 • HOIST v.o.s. - ocenění know-how - ocenění pro Bc. D.Pýchu
 • ADDS&DSC International, s.r.o. - ocenění podniku formou analýzy
 • TEROP, spol. s r.o. - ocenění podniku, ocenění 40% a 50% podílu (analýza)- prodej
 • TELEMATIX SERVICES, a.s. - ocenění společnosti, stanovení výše protiplnění - posudek
 • Celní ředitelství Ústí nad Labem - ocenění zásob, syntetického lihu pro dražbu
 • INGERIA, s.r.o. - ocenění 50% podílu k 6/2006 - posudek
 • Branaldi, s.r.o. - ocenění 5/210 podílu k 6/2006 - posudek
 • CODE, spol. s r.o. - ocenění 1/3 podílu formou analýzy
 • GAG Czech s r.o. - ocenění společnosti pro kupujícího 3/08, a k 5/08 - posudek
 • ROSŤENICE, a.s. - ocenění 50%, 25% a 10% podílu 3/08 - analýza
 • ACHP Slavkov, a.s. - ocenění minoritního podílu v rámci ocenění firmy Rostěnice, a.s. - analýza
 • WAA invest s.r.o. - ocenění firmy 5/2006 - posudek
 • TERION CZ a.s. - stanovení tržní hodnoty společnosti - posudek k 31.3.2008 a k 30.6.2008
 • ALMIO, s.r.o. - ocenění 34% podílu formou analýzy k 31.3.2008
 • ALMIO plus, s.r.o. - analýza nákladů, návrh restrukturalizace 3Q.2008
 • Zahrady Hřebenka s.r.o. - ocenění 48% podílu znaleckým posudkem k 30.11.2008 a 31.3.2009
 • GBI Investments CZ, a.s. - ocenění pohledávek pro nákup
 • ACOM FLEXIBLES (Belgie) - ocenění společnosti a ocenění 3% podílu
 • Bonatrans, a.s. - stanovení tržní hodnoty společnosti 2005
 • Bonatrans, a.s. - stanovení tržní hodnoty spol. a akcie 2006
 • ŽDB, a.s. - stanovení tržní hodnoty 25% podílu r.2005
 • ŽDB, a.s. - stanovení tržní hodnoty společnosti a akcie 2006
 • Celní úřad Most - stanovení tržní hodnoty zásob lihovin
 • Ambrosia spol. s r.o. - stanovení tržní hodnoty balíku pohledávek
 • Elektrárna Kolín, a.s. - ocenění minoritního podílu
 • EST + a.s. - ocenění společnosti 2006
 • Plzeňská teplárenská a.s. - rozklad proti návrhu protiplnění
 • CP Praha s.r.o. - ocenění společnosti k 31.12.2006
 • GRAPE SC, a.s. - ocenění 51% podílu na společnosti
 • Delta Mlýny, s.r.o. - posudek vypracovaný pro obhajobu
 • Vítkovice Holding, a.s. - stanovení hodnoty 45% podílu k 30.4.2006 a k 31.12.2005
 • Bioclar CZ, s.r.o. - ohodnocení 24,5% podílu - tržní hodnota
 • Mavet, a.s. - ocenění společnosti, stanovení ceny 34% podílu - analýza pro účel zajištění
 • GBI Investments CZ, a.s. - ocenění podniku - tržní hodnota
 • Rudolf Jelínek, a.s. - ocenění společnosti pro účely fúze
 • Moravia Holding, a.s. - ocenění společnosti pro účely fúze
 • Right Power, a.s. - ocenění 25% podílu - tržní hodnota
 • SSŽ, a.s. - Rozklad proti návrhu protiplnění - oponenský posudek
 • CHELCOHI Ltd. Hong Kong - ocenění podnikatelského projektu a know-how
 • Spectrum Markets International, s.r.o. - ocenění hodnoty majetku pro účel transformace společnosti
 • VFS Trading, s.r.o. - ocenění 50% podílu za účelem nákupu
 • Metroprojekt, a.s. - rozklad proti návrhu protiplnění
 • Telematix - stanovení hodnoty licence softwaru Dynavix
 • PROMPT SERVIS spol. s.r.o. - ocenění společnosti - analýza
 • Sponti Consulting, s.r.o. - ocenění společnosti za účelem nákupu
 • Ambrosia spol. s r.o. - ocenění pohledávky za účelem prodeje
 • Britania a.s. : Ocenění 50% podílu společnosti - tržní hodnota
 • Renocar s.r.o. : Ocenění společnosti za účelem transformace na a.s.
 • JUDr. Jaroslav Brož : Stanovení výše škody z podnikatelské činnosti
 • JUDr. Jaroslav Brož : Stanovení výše škody z omezení podnikání
 • Policie ČR : Stanovení tržní hodnoty cenných papírů
 • Stavební společnost Málkovice s.r.o. : Ohodnocení společnosti pro účely dědického řízení
 • Celní úřad : Stanovení tržní hodnoty zásob lihovin, lihu a zásob destilátů
 • Edit holding a.s. : Ohodnocení mateřské společnosti včetně dceřinných společností
 • Pecínov, s.r.o. - Ohodnocení 98,8% podílu společnosti - tržní hodnota
 •  
   

  zpět
  aktualizace 2019