Restrukturalizace firem

Dle zadání vyhotovím kompletní finanční analýzu společnosti s návrhem na restrukturalizaci. Pokud budu požádán, budu se přímo podílet na dalších níže popsaných krocích až do úplného zdárného ukončení restrukturalizace.
V rámci restrukturalizace Vaší společnosti také využiji služeb spolupracujících specialistů v oblasti marketingu, reklamy a obchodu.


Samotný proces restrukturalizace lze shrnout do následujících kroků:
1.Identifikace negativních faktorů
Pomocí finanční analýzy a marketingové analýzy identifikuji slabé a silné stránky, stejně jako vazbu mezi nimi. Tato analýza slouží jako základna pro realizaci dalších kroků sloužících k oživení firmy nebo k odstranění nežádoucího trendu vývoje.

2.Racionalizace procesů napříč firmou

3.Prodej nepotřebného majetku a úspora nákladů

4.Úhrada nejrizikovějších závazků
Do tohoto kroku spadá vytipování nejrizikovějších závazků a jejich případná úhrada. Jednání s peněžními ústavy o změně úvěrování s cílem převést rizikové úvěry s krátkodobou lhůtou splatnosti na úvěrování dlouhodobé a získat čas na zvýšení likvidity firmy.

5.Oživení firmy
Realizace opatření popsaných v předchozích bodech by měla vést k sanaci a oživení firmy. Úspěšnost tohoto procesu lze zjístit pomocí nástrojů měření finanční výkonnosti. Výsledek bude pečlivě zanalyzován a budou nastaveny nové parametry tak, aby stávající řešení bylo dlouhodobého charakteru a aby se původní situace v krátké době znovu neopakovala.


Restrukturalizace firem - reference
LABETA a.s. - byla provedena kompletní restrukturalizace dle kroků 1.-5. (2005-2006)
Almio plus, s.r.o. - byla provedena kompletní restrukturalizace dle kroků 1.-5. (2009-2010)
 
 

zpět
aktualizace 2011