Stanovení hodnoty firmy

Hodnotu firmy nebo podílu Vám stanovíme buď analýzou nebo znaleckým posudkem

Další ukázky analýz, ocenění akcií podniků nebo podílů


Od roku 2005 jsou analýzy pro stanovení hodnoty firem nebo podílů vyhotovovány stejným nebo obdobným způsobem jako znalecké posudky ukázka.

Při výpočtech hodnoty firmy nebo podílu je dodržována stejná metodika, stejné postupy a stejné principy jako u znaleckých posudků. Nejčastěji používanou metodou je výnosová metoda DCF, plná substanční metoda, metoda výpočtu likvidačního zůstatku, případně metoda kapitalizovaných čistých výnosů.

Analýzu pro ocenění společnosti nebo podílu pro Vás vyhotovím buď jako plnou (stejný rozsah jako u znaleckého posudku) nebo zkrácenou (důraz je kladen na výpočty a je použita pouze jedna nejlépe vyhovující metoda výpočtu).

Objednat lze i jiný typ analýzy - například analýzu marketingovou, nákladovou nebo analýzu pro restrukturalizaci společnosti.
 
 

aktualizace prosinec 2005