ZÁKAZNÍKŮM Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍME:

ZNALECKÉ POSUDKY V OBORU EKONOMIKA, ODHADY, OCENĚNÍ

 • obchodního jmění pro nákup, prodej, fúze, Squeeze out, rozdělení společností, transformace, změnu právnické osoby
 • OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) za účelem prodeje, transformace na právnickou osobu
 • firem (s.r.o., a.s., v.o.s.), podílů nebo OSVČ za účelem vypořádání dědictví (dědického řízení)
 • firem (s.r.o., a.s., v.o.s.), podílů nebo OSVČ za účelem vypořádání majetku u manželského rozvodu
 • obchodních podílů, akcií a jiného finančního majetku
 • know-how, goodwill
 • podnikatelských projektů
 • pro účely informačního memoranda
 • pro určení tržního nájmu
 • nehmotného majetku, know-how, patentů, ochranných známek v rámci ocenění podniku nebo podílu
 • na ocenění zásob a pohledávek pro prodej a tvorbu opravných položek
 • pro soudy, pojišťovny a arbitrážní řízení
 • na škody vzniklé z podnikatelské činnosti
 • pro stanovení likvidační hodnoty podniku
 • rozklady znaleckých posudků z oboru ekonomie, oponentní posudky na všechny druhy znaleckých posudků z oboru ekonomie
 • Znalecké posudky vyhotovuji ve spolupráci se soudním znalcem v oboru ekonomie Ing. A.Smrčkem.

  Znalecké posudky jsou vždy vyhotoveny v souladu se světově používanými metodami, které jsou definovány v IVS (International Valuation Standards) 2000-2012 vzor znaleckého posudku.


  EKONOMICKÉ A INVESTIČNÍ ANALÝZY

 • analýzy v rozsahu znaleckého posudku (finanční analýza podniku, ocenění podniku) stanovení hodnoty společnosti nebo stanovení hodnoty podílu v rozsahu znaleckého posudku za cca 50-60% ceny znaleckého posudku.
 • analýzy pro účely informačního memoranda
 • analýzy EVA (ekonomická přidaná hodnota)
 • analýzy nákladů, návrhy a realizace restrukturalizace firem
 • investiční analýzy tuzemských obchodovatelných i neobchodovatelných cenných papírů
 • investiční analýzy zahraničních cenných papírů obchodovaných na trzích v USA
 • investiční analýzy oborových sektorů, trhů....
 • pravidelné analýzy komodit (vybrané kovy, ropa)
 • PRODEJ A NÁKUP FIREM (s.r.o., a.s.)

 • ZDARMA Vám zkonzultujeme připravenost Vaší firmy na prodej, aktuální možnosti případného prodeje, aktuální tržní podmínky, navrhneme Vám způsob a strategii prodeje Vaší firmy nebo Vašeho podílu.
 • Při prodeji nebo nákupu firmy, případně prodeji nebo nákupu podílu Vás budeme zastupovat jako finanční poradci. Budeme efektivně chránit Vaše zájmy a budeme Vám poskytovat cenné rady, které ve výsledku povedou k úspěchu celé transakce.
 • V případě prodeje pro Vás vypracujeme upoutávku (teaser), informační memorandum, oceníme Vaši firmu (několika vybranými metodami) připravíme Vaši firmu k prodeji, sestavíme výběr potencionálních investorů a oslovíme je, budeme se účastnit obchodních jednání, připravíme data room, připravíme due diligence a budeme spolupracovat s právním poradcem.
 • U prodeje nebo nákupu minoritních podílů pak můžeme figurovat jako dohadci obchodu.


 • dále také nabízíme:
 • zprostředkování prodeje firem s obratem nad 30 mil. Kč.
 • U firem dosahujících vysokou ekonomickou stabilitu (vysoká ziskovost, nízká zadluženost, vysoká přidaná hodnota, schopnost vyplácet stabilní dividendu) může být obrat nižší než 30 mil. Kč.


 • Upřednostňujeme prodej celých firem (100% podíl) nebo majoritních podílů (nad 50%), v některých případech lze dohodnout i prodej minoritního podílu.
  V současnosti disponujeme širokou databází potencionálních investorů, což nám umožňuje zkrátit dobu uskutečnění obchodu na přijatelnou mez a dále minimalizovat náklady pro prodávajícího. pokračování

  Pokud máte zájem o zasílání nabídek prodávaných firem nebo obchodních podílů můžete se u nás zdarma zaregistrovat, stačí napsat mail s Vašimi požadavky.

  Aktuální poptávka po firmách: Poptáváme firmu z oboru velkoobchod s barevnými kovy, drobná strojírenská výroba, minipivovar, pivovar, stáčírna minerálních vod.

  SPRÁVU AKCIOVÉHO PORTFOLIA - PORADENSTVÍ PŘI INVESTICÍCH

 • Akcie si nakupujete sami na vlastní účet. Sami si tedy rozhodujete o svých investicích. Sami si vyberete svého brokera.
 • Investice jsou vybírány na základě Vašeho přání a zadání a na základě Vašich preferencí.
 • Pomohu Vám vybudovat Vaše akciové portfolio.
 • Pokud si sami vyberete jakoukoliv investici, pak Vám na požádání provedu její analýzu včetně zhodnocení potencionálních rizik.
 • Neobchoduji na základě technické analýzy, ale na základě fundamentální analýzy - nejsem spekulant, ale dlouhodobý investor (minimální investiční horizont je 6 měsíců).
 • Během naší spolupráce Vám budu průběžně zasílat nové investiční tipy, včetně krátkého popisu a stanovení roční cílové ceny.
 • Pro analýzy využívám data z: Yahoo, CNBC, Forbes, Investopedia, Fool, Bloomberg, Reuters, Patria, z internetových stránek firem, výročních zpráv firem a z prezentací.
 • Akciové trhy sleduji každý den, analýzy firem provádím průběžně.
 •  
   

  zpět
  aktualizace 2012